Obowiązki pracodawcy dotyczące BHP

Do obowiązków pracownika nigdy nie będzie należeć zapewnianie samemu sobie bezpiecznych i komfortowych warunków w trakcie wykonywania pewnych zadań. Tym wszystkim powinien się zająć ten, który go zatrudnił, czyli właściciel konkretnego biznesu. On właśnie musi znać na pamięć wszystkie zasady bhp poznań, by móc je wprowadzać do struktur swojego przedsiębiorstwa. A jak to powinno przebiegać? […]