Kredyty konsumenckie


Kredyty konsumenckie nazywamy kredytami konsumpcyjnymi. Celem ich zaciągnięcia nie jest zakładanie ani rozwój działalności gospodarczej. Najczęściej o kredycie konsumpcyjnym mówi się, że jest to „pożyczka na telewizor” – pożyczenie pieniędzy po to, aby zapewnić sobie posiadanie dobra, które nie jest niezbędne do godnej egzystencji. Zaliczamy do tego również kredyt zaciągany na zakup samochodu, sfinansowanie wakacji, a nawet remont. Największą wadą kredytu konsumenckiego jest spadek wartości:
Jan Kowalski postanowił wziąć kredyt konsumpcyjny na dziesięć lat, ponieważ jego nagłą potrzebą był zakup samochodu, aby mógł jeździć nim do pracy i zrezygnować z niewygodnej trasy komunikacją miejską. Jego dochody nie pozwalały na zaciągnięcie kredytu na krótszy okres, ponieważ zarabiał niewiele ponad 3000 złotych netto. Po dziesięciu latach i spłaceniu kredytu, jego samochód zdecydowanie stracił na wartości, a dodatkowo Kowalski musiał przeznaczyć pieniądze na naprawy elementów pojazdu, które po tych dziesięciu latach były niezbędne do poprawy. Okazuje się, że zarówno sam kredyt, jak i koszt utrzymania samochodu, zdecydowanie przekroczyły realną wartość pojazdu.

Kredyt konsumencki nie może przekroczyć 255 550 zł, albo tę samą kwotę w innej walucie. Najczęściej zaciągany jest na okres do dziesięciu lat, jednak na rynku znajdziemy wiele ofert, które umożliwiają nam wzięcie kredytu konsumenckiego na dłuższy okres. Tak jak w przypadku innych rodzajów kredytów – konsumencki może otrzymać każda osoba, która ukończyła osiemnaście lat i posiada zdolność kredytową, czyli możliwości spłaty kredytu. Zdolność kredytowa to ocena czy pożyczkobiorca będzie w stanie szybko i bezproblemowo spłacić pobrane środki. Jeśli miesięczne raty nie będą spłacane, bank ma prawo natychmiastowo rozwiązać z nami umowę i narzucić nam czas, w którym musimy zapłacić całość zaciągniętego kredytu. Niezależnie od tego na jaki cel decydujemy się na pożyczkę i o jaką kwotę się staramy – zasady spłacania kredytu i konsekwencje niewywiązania się z umowy, są takie same.

Więcej: your-choice.com.pl